Rapportages

Met de komst van het Meldpunt Lelystad Airport, worden meldingen over het vliegverkeer van en naar Lelystad Airport geregistreerd en gerapporteerd. Lelystad Airport en luchtverkeersleiding Nederland gebruiken de rapportages van het Meldpunt om trends te signaleren en mogelijk verbeteringen in de operatie door te voeren. Zo proberen we de hinder voor omwonenden te beperken.