Bezig met laden…

  • De wolkenbasis bevindt zich op meter en het zicht is Het is onbewolkt en het zicht is
  • en komt uit richting
  • Er is sprake van Er is Het is droog

Welkom bij het Meldpunt Lelystad Airport

Bij het Meldpunt Lelystad Airport kunt u terecht voor informatie over de vliegroutes van en naar het vliegveld, vindt u de jaarrapportages van het vliegverkeer en leest u het laatste nieuws over het vliegverkeer. Op de website van het Meldpunt Lelystad Airport kunt u ook terecht om meldingen te doen van de hinder die u ervaart door het vliegverkeer.

Wat gebeurt er met uw melding?

Wanneer u een melding doet, wordt deze door het Meldpunt Lelystad Airport geregistreerd. Alle geregistreerde meldingen worden verwerkt in een jaarrapportage. Zo brengen we de hinder in kaart en rapporteren we aan Lelystad Airport, LVNL en het ministerie van IenW.

Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens, zie het Privacy Statement.