Wonen rond
Lelystad
Airport

Bekijk vliegverkeer op uw locatie

Welkom bij het Meldpunt Lelystad Airport

Bij het Meldpunt Lelystad Airport kunt u terecht voor informatie over de vliegroutes van en naar het vliegveld, vindt u de jaarrapportages van het vliegverkeer en leest u het laatste nieuws over het vliegverkeer. Op de website van het Meldpunt Lelystad Airport kunt u ook terecht om meldingen te doen van de hinder die u ervaart door het vliegverkeer.

Wat gebeurt er met uw melding?

Wanneer u een melding doet, wordt deze door het Meldpunt Lelystad Airport geregistreerd. Alle geregistreerde meldingen worden verwerkt in een jaarrapportage. Zo brengen we de hinder in kaart en rapporteren we aan Lelystad Airport, LVNL en het ministerie van IenW.

Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens, zie het Privacy Statement.

Een melding maken over geluid,
milieu of veiligheid?

Heeft u een vraag?

Lees het antwoord op veel voorkomende vragen op onze speciale 'Vraag & antwoord' pagina.