Melding maken

Alle meldingen die binnen komen via de mail, telefoon of onze website worden geregistreerd in het systeem van het Meldpunt Lelystad Airport. Na deze registratie nemen wij contact op met de gebruikers van de luchthaven. Wij registreren, categoriseren en analyseren alle meldingen van omwonenden. Deze meldingen worden verwerkt in een rapportage.

Waar gaat uw melding over?

Kies één onderwerp