Welkom bij het Meldpunt Lelystad Airport

Het meldpunt is 2020 gestart met het registreren, categoriseren en analyseren van alle meldingen van omwonenden. Uw meldingen/vragen worden door Meldpunt Lelystad Airport gebruikt om de hinder nauwkeurig in kaart te brengen. Wij maken op basis van binnengekomen meldingen o.a. analyses en kwartaal- en jaarrapportages. Deze worden gepubliceerd op onze website. Deze rapportages worden door Lelystad Airport, LVNL en CROLL gebruikt om eventuele hinderbeperkende maatregelen te onderzoeken, en waar mogelijk, te implementeren.

Het Meldpunt Lelystad Airport kan eventuele (geluids)overlast niet direct verminderen of oplossen. Door middel van het uitbrengen van de rapportages die wij uitbrengen kunnen betrokken partijen eventuele hinderbeperkende maatregelen bepalen.

Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens, zie het Privacy Statement.