Meldpunt Lelystad Airport
Nieuws
Uitkomst verkenning hinderbeperkende maatregelen

Bericht van LVNL:

Lelystad Airport is sinds november 2019 een gecontroleerde luchthaven, waar Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) het vliegverkeer afhandelt. Veiligheid is hierbij topprioriteit. In het begin heeft LVNL een aantal maatregelen genomen, nadat er meerdere voorvallen waren waarbij vliegtuigen elkaar bijvoorbeeld dicht naderden. Er is onder meer eenrichtingsverkeer ingesteld op de vliegroutes, waarbij de toestellen in zuidelijke richting vertrekken en vanaf het noorden aankomen. Dit heeft in 2020 direct geleid tot een veiliger vlieggedrag op de luchthaven, een trend die LVNL graag wil doorzetten, zeker nu vanwege de lente- en zomerperiode weer meer gevlogen gaat worden.

Naast veiligheid is het doel bij te dragen aan zo min mogelijk hinder voor de omgeving. LVNL heeft verkend of op korte termijn nog verbetering in de routes en procedures kan worden aangebracht zonder dat dit ten koste gaat van de veiligheidsmaatregelen. Alle onderzochte varianten laten zien dat er een nadelig effect is op veiligheid en dat ze niet leiden tot hinderbeperking. De uitkomst van de verkenning is dat het voor de vliegveiligheid nodig is om de routes en procedures nu ongewijzigd te laten. De gebruikers van de luchthaven hebben tijd nodig om gewend te raken aan de procedures. LVNL informeert de bedrijven en vliegers op Lelystad Airport tijdens informatiesessies over de procedures en blijft in gesprek met de vliegers over hoe zij hun vlieggedrag verder kunnen verbeteren.

De routes van Lelystad Airport zijn ontworpen voor het toekomstige zogeheten handelsverkeer in combinatie met de kleinere luchtvaart oftewel general aviation. Bij de opening van de luchthaven voor het handelsverkeer gaan de grote toestellen een andere route vliegen dan het zogeheten circuit waar de kleine toestellen nu op vliegen.

Voor vragen kunt u terecht bij het Meldpunt Lelystad Airport. Na het maken van een account kunt u uw vraag indienen op https://meldingen-lelystadairport.nl/.