Meldpunt Lelystad Airport
Vraag & antwoord
Wat gebeurt er met mijn melding?

Wanneer u een melding maakt van overlast, wordt deze door het Meldpunt Lelystad Airport geregistreerd. Alle geregistreerde meldingen worden verwerkt in een jaarrapportage. Zo brengen we de hinder in kaart en rapporteren we aan Lelystad Airport, LVNL en het ministerie van IenW.